En væsentlig ingrediens i din e-mailmarkedsføring er de emnelinjer, der skal få brugeren til at åbne dine mails. Men hvordan producerer du den perfekte Subject Line – hvis en sådan overhovedet eksisterer?

Jeg indrømmer, at overskriften nok har lagt op til mere, end hvad der er muligt at holde. Men man skal jo også passe på med at udråbe noget som helst som perfekt, da det kan lægge en dæmper på trangen til at søge fremskridt. Og hvis der er én ting, der er vigtig for at skrive gode emnelinjer, så er det netop lysten til at arbejde, teste og analysere på, hvordan du kan forbedrer dine åbnings- og klikrater.

For lad det være sagt med det samme; der er ikke nogen smutvej til at skrive bedre emnelinjer i dine nyhedsbreve, tilbuds- eller transaktionsmails. Det handler om at være både kreativ og rationel samt konstant afprøve alternativer. Du skal lære din læserskare at kende, for det er dit kendskab til dem, der afgør, hvor gode emnelinjer du kan producere.

Der vil som udgangspunkt være markant forskel på, hvad der tænder den professionelle grossist og den tilbudshungrende slutbruger, men i sidste ende kan ikke engang disse segmenter sættes i bås. Derfor er det bedste råd, jeg kan give, at du skal prøve dig frem. Nederst i denne artikel giver jeg dog alligevel fem gængse råd til, hvordan du skriver gode Subject Lines.

Splittesting

Det er som nævnt vigtigt løbende at arbejde med dine emnelinjer. Ved at bruge splittests eller A/B-tests får du gode indikationer af, hvad der aktiverer din målgruppe. Du kan splitteste dine emnelinjer på mange parametre; udover formuleringsvariationer kan du undersøge, hvordan forskellige komponenter bliver modtaget af dine brugere:

 • Fornavn: Hvis du i din database har navneoplysninger på dine brugere, kan du prøve at tilføje fornavn i emnelinjen for at gøre den mere personlig.
 • Geografi: Har dine brugere udfyldt oplysninger om deres geografiske placering, kan du med fordel fokusere emnelinjen på lokalaktuelle nyheder/tilbud.
 • Branding: Identificér dig selv/dit brand i Subject Line. Skab genkendelighed ved at skrive navnet på et produkt eller brug et præfiks, der tydeliggør, hvem afsenderen er.
 • Stil spørgsmål: Vær inddragende og stil spørgsmål til dine brugere. Sørg for, at spørgsmålet lægger op til besvarelse i mailen eller passer med dine læseres interesser.

 Hvo intet vover…

Inden vi går videre skal det nævnes, at de fem nedenstående greb hører til blandt de mere kreative og vovede i enhver emnelinje. Brugen af disse elementer vil øge risikoen for at ende i spamfilteret, men du vil sandsynligvis slippe afsted det, så længe du træder varsomt.

Husk også at, hvis din e-mail ligner en reklame, vil den oftest blive behandlet som sådan, hvilket kan føre til anmeldelser som spam. Således opmuntret, kan nedenstående punkter dog skabe stærkere visuelle udtryk på din emnelinje, der kan være interessante afprøve, hvis du finder det relevant for både branche, emne og målgruppe:

 • STORE bogstaver:  Afprøv effekten af at fremhæve et eller et par ord med store bogstaver.
 • Gratis, Rabat, Udsalg, Sidste chance: Denne slags ord skaber som udgangspunkt en vis interesse.
 • 50 %: De fleste kan lide at spare penge, så gør opmærksom på, hvor stor rabat de får hos dig.
 • Udråbstegn!: Ved at understrege dine pointer med et ‘!’ kan du give dem mere vægt.
 • Symboler: Symboler som smileys, stjerner, hjerter og pile kan give din Subject Line et visuelt pift.

Med ovenstående advarsel in mente kan vi i stedet kigge på fem gode råd, der kan bruges af alle til at skrive gode emnelinjer.

Fem gode råd

Inden du kaster dig ud i de store eksperimenter, bør dit fokus være på at opbygge gode relationer til dine læsere. Det er naturligvis sammenhængen i hele din e-maildialog med kunden, der skal styrke relationerne, men emnelinjen er bestemt et markant element i dette flow.

Derfor får du her fem gode råd til at skrive gode Subject Lines hver gang:

 1. Sæt dig i læserens sted: Ligesom det er tilfældet med din kommunikation generelt, skal din emnelinje være værdiskabende, relevant og præcis. Læs dine Subject Lines med læserens øjne, inden du sender dem ud.
 2. Anvend Call To Actions: Læg op til en handling. Brug ord i bydeform (Få, Download, Læs etc.) eller stil spørgsmål, som brugeren ønsker svar på.
 3. Vær kreativ, men ikke vildledende: Prøv dig frem med lidt journalistisk udformede emnelinjer, men lad være med at efterligne den alt for fantasifulde del af pressen.
 4. Skil dig ud visuelt: Prøv dig frem med de greb, der er foreslået tidligere i artiklen. Alternative visuelle virkemidler som variationer af klammer eller tekst i citationstegn kan også anvendes.
 5. Test før endelig udsending: Når du har fundet frem til f.eks. tre forskellige emnelinjer, kan du afprøve dem hver især på 10 % af din mailliste. Når du efter et par dage har set, hvilken Subject Line, der virker bedst, udsender du dén til resten af dine læsere.

Der findes flere online værktøjer, hvor du kan se, hvordan din emnelinje tager sig ud i diverse e-mailklienter og på forsk. mobiltelefoner. Test fx din emnelinje her.

Konklusionen på dette indlæg om emnelinjer være, at den perfekte Subject Line, som udgangspunkt ikke findes, men du kan med garanti komme rigtig tæt på, hvis du formår at tage udgangspunkt i dine brugere, er villig til at tænke på alternative fremgangsmåder og indser effekten af at “teste, før du taler”.

Du kan i øvrigt se en grafisk opstilling fra Litmus.com af, hvordan du laver gode emnelinjer på her:

How To Create The Perfect Subject Line

Kunne du tænke dig lidt sparring?

Hos Juhlsen.com er vi eksperter i e-mailmarketing og online dialog. Hvis du kunne tænke dig et par eksterne øjne på, hvad din virksomhed kan gøre for at få mere ud af jeres online marketing, kan I give os et kald på 21 37 25 85. Så tager vi en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde dig.