E-mail udbydere som G-mail, Hotmail og Yahoo arbejder løbende på at beskytte sine brugere mod uønsket post. En af de største udfordringer for dig som e-mailmarkedsfører, er at levere værdi til dine modtagere i hver eneste e-mail – gør du ikke det, forsvinder dine e-mails hurtigt fra modtagernes indbakker.

I de seneste år har alle store e-mail udbyderne arbejdet hårdt på at identificere afsenderne for kun at levere de ønskede e-mails til brugeres indbakker. E-mail udbyderne har således arbejdet på at give deres brugere værdi ved at eliminere det indhold, som brugerne ikke ønsker.

Det har samtidig skabt en større udfordring for e-mail markedsføringen i at levere det ønskede indhold for brugerne. Udfordringen er derfor at blive inkluderet blandt de e-mails som brugerne ønsker i et miljø, hvor brugerne har størst mulig kontrol over de typer af meddelelser, som lander i deres indbakker.

Kravene er på samme tid blevet meget simple og meget svære. Baseret på brugeraktivitet styrer e-mail udbyderne, hvilke mails der leveres i fremtiden. Det betyder, at alle, der udsender nyhedsbreve/salgsbreve, og som ikke rummer nogen værdi for abonnenten, risikerer med stor sandsynlighed ikke længere at nå frem til deres indbakke.

                                                   

Med brugere, som er hurtige og ubarmhjertige i valg og fravalg af dine e-mails, kræver det mere arbejde at fange deres interesse. Men samtidig er de øgede krav en god mulighed for seriøse e-mail-markedsfører til at udvikle sig og opnå gode resultater.

E-mail udbyderne har forskellige elementer, som gør dit arbejde sværere. Men samtidig tilbyder alle samtidig helt nye muligheder. Film har været bandlyst fra alle e-mails gennem alle år. Men nu er det muligt, og selvom alle løsninger indtil videre har visse begrænsninger, er det trods alt en mindre revolution, at film kan indgå i e-mail marketing.

Når man f.eks. studerer Hotmail har modtagerens engagement og dit domænes omdømme stor betydning. Hotmail giver også brugerne mulighed for at rydde op i uønskede meddelelser samt opsige abonnementer direkte i deres e-mail-klient for at gøre det lettere for dem at finde de meddelelser, der har størst betydning for dem. Hertil kan brugerne sorterer e-mail gennem kontakter og interesse via “quick views”.

På plussiden kan virksomhederne udover at vise film, lave Active Views som giver muligheder for at designe nyhedsbreve, så de minder mere om websider.

I bund og grund handler det om, at du som afsender skal tilbyde noget, som dine modtagere har interesse i at læse, hvis du skal kategoriseres under ‘ønsket post’. Teknologien videreudvikles og giver dig flere muligheder, som øger effekten af din markedsføring.

Men allerede i dag er der meget, du kan gøre for at sikre, at dine nyhedsbreve er interessante, engagerende og værdiskabende for dine modtagere. Her er fem ting, du bør tænke på i din e-mail marketing:

1) Send ikke irrelevante informationer
Det er bekvemt at sende alle informationer ud til alle modtagere. Derfor skal informationerne målrettes gennem en målgruppeanalyse, og herefter opdele modtagerne i forskellige grupper ud fra deres forudsætninger, behov og interesser.

2) Vis personerne bag dine e-mails
Gør dig selv/chefen og dine medarbejdere synlige i dine e-mails. På den måde gør du dine e-mails mere menneskelige frem for en virksomhed, som altid fremstår mere anonym. På den måde skal du gøre stemmen i dine e-mails mere personlig frem for et koldt og sterilt forretningssprog. Jo mere personlige dine e-mails bliver, desto større er sandsynligheden for, at dine modtagere vil reagere positivt.

3) Beskriv løsninger på kundernes ‘problemer’
E-mail marketing skal altid handle om modtagerne, og ikke om, hvor fremragende og dygtig din virksomhed er. Dit primære fokus skal således altid være, hvad dine modtagere og potentielle kunder kan få ud af dine nyhedsbreve. Derfor skal du altid gennemtænke om dine nyhedsbreve/salgsbreve indeholder en konkret nytteværdi for modtagerne inden du sender e-mails ud.

4) Værdien skal opleves højere end omkostningen
Hver gang en modtager åbner en e-mail, ‘betaler’ modtageren med tid og engagement. Hvis modtageren oplever, at få noget, som er mere værd, end det de betalte for, er de tilfredse. Det betyder, at de glæder sig til dit næste nyhedsbrev, som øger muligheden for at de bliver. Men der skal kun ganske få nyhedsbreve til uden en oplevet værdi, før dine modtagere forsvinder.

5) Gør det tydeligt, hvad du tilbyder
Som i al marketing skal dine tilbud skal fremgå tydeligt. I emnefeltet, i overskrifterne, i linksene og i teksterne. Du har kort tid til at overtale folk til at abonnere på dit nyhedsbrev. Så skab opmærksomhed og interesse, vær konkret og motiverende og have fokus på nytteværdien.

Hos Juhlsen.com er vi specialister i e-mail marketing, og hjælper også gerne med at forbedre din virksomheds e-mail nyhedsbreve.

Kontakt direktør Torben Rasmussen på direkte telefon 20 14 40 56 for en uforpligtende dialog om samarbejdsmulighederne.