Den amerikanske dataanalysevirksomhed, Teradata, har foretaget en analyse af e-mailindsatsen hos Storbritanniens 50 største e-handelsvirksomheder.  Resultaterne af analysen har afsløret, at virksomhederne efterhånden har tilpasset sig digitaliseringen og fået styr på rammerne i deres mailprogrammer. Der er dog stadig plads til forbedring, når det kommer til at omsætte teknologien til praktisk værdi.

Teradata har analyseret tilmeldingsproces og nyhedsbreve for Storbritanniens 50 største e-handelsvirksomheder over en periode på fire uger. Heldigvis(!) afslørede undersøgelsen, at 96 % af de omfattede virksomheder havde en tilmeldingsformular til deres nyhedsbrev på virksomhedens hjemmeside, og 86 % promoverede denne tilmeldingsfunktion. Analysen afslørede dog også en række interessante elementer ved virksomhedernes e-mailmarkedsføring.

Single eller double opt-in

Et overraskende resultat fra undersøgelsen var, at hele 88 % af virksomhederne brugte single opt-in i tilmeldingsprocessen. Det vil altså sige, at brugerne bliver tilmeldt til nyhedsbrevslisten i det øjeblik, at deres e-mailadresse indtastes i tilmeldingsformularen. Hos juhlsen.com anbefaler vi som hovedregel at anvende double opt-in, hvor brugeren efter indtastning af e-mailadresse i formularen skal bekræfte tilmeldingen via en e-mail.

På trods af at den forlængede proces kan virke som en større barriere i forbindelse tilmelding, er denne løsning absolut at foretrække frem for at sende mails til brugere, der ikke selv har/kan huske at have tilmeldt sig dit nyhedsbrev. Hvis en bruger sidder tilbage med denne oplevelse, højnes risikoen for at dine mails markeres som spam, hvilket kan betyde stor skade for din generelle e-mailudsendelse.

Segmentering og personalisering

Undersøgelsen viser desuden, at 64 % anvender registreringsflowet til at indsamle data om brugeren, der kan omsættes til segmentering og personalisering af e-mails. Det er dog kun 44 %, der rent faktisk bruger denne information til at personalisere nyhedsbreve.

To ud af fem virksomheder tilføjer modtagerens navn til mails, mens kun 18 % segmenterer indhold på baggrund af modtagerens alder eller køn.

Tilmeldingsflowet og e-mailprogrammet generelt giver stort potentiale for at indsamle kundedata, der kan bruges i hele din CRM- og marketingstrategi. Samtidig giver disse data din virksomhed store muligheder for at forbedre kundens oplevelse ved kun at kommunikere relevante budskaber. Overvej derfor nøje, hvilke informationer der kunne være interessante at have kendskab til og indarbejd eks. segmenteringsformularer eller spørgeskemaer i din kommunikation. Husk dog, at du kun skal spørge til ting, som kan give bidrage til at øge værdien for kunden – og dermed også din virksomhed.

Hyppighed

Det er naturligvis svært at opsætte generelle regler for, hvor ofte der skal sendes nyhedsbreve til dine kunder. Den oplagte (og fornuftige) tommelfingerregel er kun at sende mails, når du har noget relevant at fortælle.

Teradatas analyse afslørede, at 44 % af virksomhederne sendte nyhedsbreve 1-2 gange om ugen, mens analysefolkene i 20 % af tilfældene kun modtog en velkomstmail i løbet af hele testperioden(!). Som hovedregel anbefaler vi at afsende nyhedsbrev mindst én gang per måned. Hvis der går meget længere tid end det, vil der være risiko for, at dine modtagere simpelthen glemmer, at de har tilmeldt sig dit nyhedsbrev – og så stiger risikoen for spammarkering igen…

Optimering til mobile enheder

Typisk bliver mere end en fjerdel af dine mails læst fra en smartphone, og tallet er stigende. Derfor er det selvsagt meget relevant at optimere dine e-mails (og hjemmeside) til visning på mobile enheder.

Undersøgelsen viser, at 66 % af de testede nyhedsbreve indholdte et mobiloptimeret weblink, mens 48 % af nyhedsbrevene generelt var optimeret til mobiler. 34 % anvendte et responsivt design, der klart kan anbefales både til dine e-mails og din hjemmeside.

Udnyt dit mailprograms potentiale

Hos juhlsen.com har vi stor ekspertise inden for arbejdet med mail- og dialogprogrammer, der kan hjælpe dig til at skabe og vedligeholde gode relationer til dine kunder. Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte os på info@juhlsen.com eller 21 37 25 85.

Nedenfor finder du en infografik over nogle af resultaterne fra Teradatas analyse. Du kan læse hele præsentationen om virksomhedernes e-mailindsats her.

Infografik fra Teradata

Kilde: Teradata