Du mangler måske stadig at få dine kontakter til at acceptere en opdateret permissiontekst, efter persondataforordningen trådte i kraft 25. maj 2018, men hvordan gør du det nemmest og med størst succes? Det har vi et par gode forslag til her.

Med persondataforordningen (GDPR) er det blevet endnu vigtigere, at dine permissiontekster (vilkår/betingelser) er dækkende og kan dokumenteres. Derfor har mange valgt at bede deres kontakter om en fornyet accept af en ny eller eksisterende permissiontekst.

Vil du se et eksempel på en opdateret permissiontekst, så se vores lige her »

 

Aktiv vs. passiv accept

Først og fremmest skal du skelne mellem aktiv og passiv accept.

Aktiv accept er fx, når du i dit nyhedsbrev viser hele permissionteksten og beder kontakten klikke og acceptere teksten. Accepten sker, når kontakten foretager sig noget aktivt.

Passiv accept er fx, når du i dit nyhedsbrev viser hele permissionteksten og oplyser kontakten om, at hvis vedkommende ikke afmelder nyhedsbrevet, så vil teksten være gældende.

 

Hvilken succesrate kan du forvente?

Lad os sige, at dine typiske kilkrater på dit nyhedsbrev er 10 %, så kan du i udgangspunktet forvente en succesrate på 10 % ved brug af aktiv accept. Succesraten ved passiv accept vil alt andet lige ligge over 90-95 %, fordi kun de, som afmelder sig dit nyhedsbrev trækkes fra.

De tal stiger selvfølgelig, hvis du bliver ved med at udsende påmindelsesmails til de, som endnu ikke har reageret som ønsket på din genpermissionkampagne.

 

Hvorfor ikke nøjes med passiv accept?

Her skal du kigge på din permissiontekst. Er den blot en opdatering og finpudsning af den oprindelige eller beskriver du vilkår, som ikke var beskrevet i den første?

Måske din oprindelige permissiontekst primært beskrev tilmelding til nyhedsbrev, mens den nye også inkluderer brug af data til fx segmentering og arbejde med personaer. I det tilfælde ændres vilkårene for dine kontakter, og du risikerer at befinde dig i en juridisk gråzone i forhold til persondataforordningen ved at bruge passiv accept.

Her er du nødt til at benytte aktiv accept.

 

Tænk ny permission, når du bruger aktiv accept

Hvordan vil du efter persondataforordningen træder i kraft indsamle nye permissions? Svaret vil formentlig være; som før og selvfølgelig med en tydelig information om og afgivelse af permission.

Samme strategi kan du benytte ved aktiv accept i forbindelse med genpermissionkampagner.

Og det åbner nogle døre.

 

Konkurrencer, lodtrækninger mv.

Ja, du må gerne lade din genpermissionkampagne være en konkurrence eller lodtrækning. Tricket er, at se det som en NY permissionkampagne i stedet for en genpermissionkampagne – ellers kan dine juridiske rådgivere ikke lide det.

Her er et eksempel på en helt enkel kampagne af den type:

 Den helt almindelige permissionkampagne, hvor du også indsamler nye permissions (aktiv accept)

Lav en helt almindelig kampagne – f.eks. en quiz, et skrabespil eller et lykkehjul – der både promoveres for nye og eksisterende kontakter. Alle der deltager i kampagnen skal, som i enhver anden kampagne, aktivt acceptere vilkårene for deltagelse, herunder også tilmelding til nyhedsbrev og behandling af persondata.

Vinklen på kampagne er altså IKKE ‘Acceptér vores nye vilkår og vær med i konkurrencen’, men i stedet fx ‘Deltag i konkurrencen om lækre præmier’.

Når både nye og eksisterende kontakter deltager, accepterer de de nye vilkår, og du har dermed en aktiv accept.

For at få så mange accepter som muligt fra listen over dine eksisterende kontakter, kan du fremsende påmindelsesmails om konkurrencen til de, som ikke allerede har deltaget og dermed afgivet deres accept.

Det fede ved denne metode er, at fokus er spændende og engagerende, og ikke mindst, at du samtidigt med den aktive accept fra dine eksisterende kontakter, også indsamler nye permissions.

Nu er du med på ideen: En genpermissionkampagne behøves i koncept ikke at adskille sig fra en almindelig permissionkampagne.

Du kan også bruge giveaways; e-bøger, white papers, templates osv.

Det helt essentielle er, at det selvfølgelig skal være HELT KLART for kontakten, at vedkommende afgiver en permission og hvad denne permission indebærer.

TIP: Hvad du kan gøre med de kontakter, som ikke deltog i konkurrencen (aktiv accept).

1. Kan du nøjes med en passiv accept fra nogle af dine tilbageværende kontakter, så start med at sende en e-mail med information om de nye vilkår til dem, plus 1-3 påmindelsesmails til dem, som ikke åbner disse e-mails.

Når de er sendt ud, så har du styr på, at du også kan sende e-mails til de kontakter efter 25. maj 2018.

2. Til de tilbageværende kontakter, hvor du har vurderet, at en aktiv accept er nødvendig, kan du (efter den første kampagne) lave en e-mail med konkurrence/lodtrækning a la ‘Acceptér vores nye vilkår og deltag i lodtrækningen om X’. Tilføjelsen af en konkurrence/lodtrækning er ikke nødvendig, men vil alt andet lige give en bedre respons. Hvis muligt, kan du også her sende påmindelsesmails til de, som ikke har deltaget.

3. Efter 25. maj er du nødt til at slette de permissions, hvor en aktiv genpermission var påkrævet, men som ikke har givet denne (via den ene eller anden kampagne).

4. De kontakter, hvor passiv accept var nok, kan du nu sende et antal helt almindelige nyhedsbreve til (8-12 stk.). De kontakter, der fortsat ikke har åbnet og klikket er så dem, du sender to opfordringer til at reagere, da de ellers slettes fra din liste. Derefter kan du slette dem, som fortsat ikke reagerer. Sletningen her sker altså ikke primært pga. persondataforordningen, men fordi kontakterne er inaktive.

Her har du både fået styr på dine permissions, samtidig med at du har fået ryddet op i dine inaktive kontakter.

 

Genpermissionkampagne baseret på passiv accept

Her vil vi ikke anbefale at kombinere med lodtrækninger, konkurrencer, giveaways eller lignende. Indebærer din permissiontekst ikke ændrede vilkår for dine kontakter, så du kan benytte passiv permission, bør du til gengæld være helt klar i mæglet omkring den.

Den passive accept er derfor temaet i din kampagne.

 

 Den helt simple genpermissionkampagne (passiv accept)

’Vi har opdateret vores vilkår i henhold til persondataforordningen. De opdaterede vilkår er gældende fra (dato). Ønsker du ikke at acceptere de opdaterede vilkår, så er du som altid velkommen til at afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af e-mailen. Læs de opdaterede vilkår her: (indsæt din fulde permissiontekst). Har du spørgsmål, så kontakt: (e-mail og evt. telefonnummer)’.

Her hos Juhlsen opfatter vi det, som at det er nok at informere kontakterne – det er altså ikke dit ansvar, om modtageren åbner din e-mail eller ej.

TIP: Du kan vælge at bruge denne kampagne bestående af flere e-mails frem mod 25. maj 2018, hvor du samtidig får ryddet op i dine kontakter. Her sender du flere påmindelsesmails til de, om endnu ikke har reageret ved at åbne e-mailen. En påmindelsesmail kan i den forbindelse også være dit normale nyhedsbrev eller andre kampagnemails, hvor du samtidigt oplyser om de opdaterede vilkår.

De kontakter, som ikke har reageret på nogle af dine e-mails, kan du med fordel sende endnu to e-mails til, hvor du oplyser om, at de bliver slettet fra din liste, hvis de ikke reagerer.

De kontakter, som heller ikke reagerer her, kan du regne for inaktive og sortere fra, når du når til den 25. maj 2018. På den måde ved du, at alle dine kontakter har set de opdaterede vilkår, samtidig med at du har sorteret inaktive kontakter fra.

 

Gem din genpermissionkampagne

Husk at gemme e-mails/screenshots fra din genpermissionkampagne, da de fungerer som dokumentation for afgivelsen af permission i henhold til persondataforordningen.

 

Vil du vide mere om genpermissionkampagner – eller kampagner til indsamling af nye permissions – så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak og sparring på info@juhlsen.com eller 21 37 25 85.

 

 Relevante links