Den vigtigste faktor er din relation til dem, du sender dine nyhedsbreve til!

Når din e-mail vurderes af et spamfilter hos den enkelte modtager, så sker det ud fra en lang række forskellige kriterier. De største offentlige e-mail-udbydere – som Google og Microsoft – bruger meget avancerede regler, som endda tager højde for, hvordan den enkelte modtager plejer at interagere med e-mails fra forskellige afsendere.

Det betyder, at din e-mail kan havne i et spamfilter hos den ene Gmail-modtager, mens en anden Gmail-modtager får din e-mail i indbakken.

Der er naturligvis ingen udbydere, der offentliggør noget om, præcist hvordan deres spamfilter virker – det ville bare gøre det lettere for “spammere” at komme igennem.

Der er dog i e-mail marketingbranchen ret stor enighed om, at det i dag har større betydning, hvordan modtagerne af dine e-mails plejer at interagere med dine e-mails, end det præcise indhold i e-mailen.

Det betyder, at jo bedre åbningsrater og klikrater dine e-mails har, des lettere har du ved at slippe uden om spamfilteret.

De modtagere, der besvarer e-mails fra dig har i mange tilfælde endnu større chance for at få dine e-mails i indbakken. Det er endnu en grund til at lade være med at bruge en “no-reply” afsender – og måske endda i nogle tilfælde en grund til at opfordre kunderne til at besvare dine e-mails.

Den tekniske opsætning har også i mange tilfælde større betydning end indholdet

Hvis vi igen kigger på de store mailudbydere som Google og Microsoft, så lægger de i stigende grad vægt på den tekniske opsætning hos de enkelte afsendere. Hvis du bruger en professionel e-mail marketingløsning, så bør din udbyder af denne løsning sørge for, at din tekniske opsætning er optimal. Det helt grundlæggende er, at der er optimal “authentification” på den afsender-adresse, du bruger til dine udsendelser. Det er for omfattende at komme ind på de tekniske detaljer her, men der er især tre typer “authentification”, som er relevante: SPF, DKIM og DMARC.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den optimale tekniske opsætning, så tjekker vi det gerne, og giver dig en hurtig (gratis) tilbagemelding. Bare forward et af dine nyhedsbreve til info@juhlsen.com og skriv, om vi vil tjekke din opsætning, så vender vi hurtigt tilbage.

 

Når du har styr på ovenstående, så er her 20 andre ting, du kan arbejde med for at minimere risikoen for at havne i et spamfilter

 

Bestemte fraser og udtryk gives en score i spamsammenhæng, og hvis din e-mails samlede score overstiger en vis sum, registreres den som spam.

Det er ikke muligt at sige, hvor høj en score, der skal til, før et spamfilter stopper din mail. Desuden er spamfilterets vurdering forskellig fra server til server, ligesom der efterhånden, som filtrene bliver mere intelligente, er konstant udvikling i, hvor mange og hvilke udtryk, der opfattes som spam.

Et spamfilter lærer bl.a. at genkende spam ud fra, hvilke elementer der får brugerne til aktivt at markere e-mails som junk eller spam. Af samme grund kan du ikke gardere dig 100 % mod at havne i et spamfilter. Brugerne kan eksempelvis klikke ‘Marker som spam’ ved en fejl eller som en alternativ afmelding af dit nyhedsbrev. Ved at følge nedenstående råd minimeres din risiko dog markant:

1. Brug double opt-in – eller et rigtig godt velkomstflow

“Ægte double opt-in” betyder, at de, der tilmelder sig, først bliver betragtet som tilmeldt, når de har modtaget en bekræftelsesmail OG har klikket på linket i denne for at bekræfte deres tilmelding. Processen giver en høj sikkerhed for, at de, der tilmelder sig, virkelig ønsker at være tilmeldt. Processen har dog også den ulempe, at helt op til 30% af de, der tilmelder sig, glemmer at bekræfte. Hvis du bruger “ægte double opt-in”, så kan du ikke tillade dig at påminde om, at de skal bekræfte, og derfor mister du også ret mange tilmeldinger ved denne proces.

Vores anbefaling er at lave et velkomstflow, hvor der ikke er krav om at bekræfte i den første mail, men hvor der er tilrettelagt et velkomstflow bestående af et antal e-mails, der sendes til nye tilmeldte, inden de begynder at få “almindelige nyhedsbreve”. En vigtig del af velkomstflowet er i de fleste tilfælde at motivere den tilmeldte til at fortælle lidt mere om sine præferencer og behov, så der også bliver mulighed for at målrette indholdet i nyhedsbrevene bedre.

De tilmeldte, der ikke åbner eller klikker i nogle af de e-mails, der er i velkomstflowet, vil så modtage nogle konkrete opfordringer til at bekræfte, at de ønsker at være tilmeldt nyhedsbrevet. Hvis de fortsat ikke reagerer, kan de få en sidste information om, at de nu slettes fra listen, hvis de ikke reagerer.

Med en velkomstproces som denne, i stedet for en “ægte double opt-in” kan de fleste både nedbringe antallet af mistede tilmeldinger og opnå langt bedre resultater med de efterfølgende nyhedsbreve.

2. Brug en e-mail marketingløsning

Der er mange elementer, der spiller ind på dit omdømme som e-mailleverandør. Hvis du vil slippe for alt for mange overvejelser om Sender Policy Framework, Sender-ID, DomainKeys Identified Mail etc., så anbefaler vi, at du bruger en professionel e-mail marketingløsning, der tager højde for disse elementer i den almindelige opsætning – og vælger en leverandør, der kan give dig råd og sparring, når du har brug for det.

3. Send ikke pludselig mange mails

Hvis du først nu er i gang med at sætte din e-mailmarketing i system, bør du ikke vente med at sende din første mail ud, til du har fået samlet en masse tilmeldinger. Send altid mindst én velkomstmail til alle nye tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingen og begynd at sende nyhedsbreve kort tid efter dit “velkomstflow” er afsluttet. Hvis du opbygger en stor liste uden at sende løbende ud, og så pludselig sender til alle sammen, så er risikoen for, at det bliver opfattet som spam, større.

4. Find et godt mønster og hold dig til det

Et spamfilter holder ikke som sådan øje med, hvor ofte du sender indhold til dine brugere. Ikke desto mindre anbefaler vi, at du finder et mønster i, hvor ofte dine e-mails sendes ud. Brugeren kan blive irriteret over at modtage e-mails fra dig for ofte, ligesom for sjælden udsendelse kan gøre, at brugeren glemmer, at han eller hun har tilmeldt sig og derfor markerer din e-mail som spam. Der er ikke nogen gylden regel for, hvor ofte du bør sende. Hvis du sørger for en god relevans i det, du sender, så kan du sende ret ofte uden at genere dine modtagere.

5. Tilknyt altid en ren tekstversion

Udover at en ren tekstversion er en god metode til at undgå spamfiltre, så giver det også brugere, der ikke kan se HTML-mails mulighed for at se dit indhold.

6. Undgå blacklists

Hvis din e-mailserver er blacklistet, vil du have store problemer med at få dine e-mails igennem – specielt til nye læsere. Hvis din e-mailserver er blacklistet, skal du tage kontakt til den hjemmeside, der har blacklistet dig. Du kan tjekke din IP-adresses mailserver her.
Hvis du vil have indblik i dit generelle e-mailomdømme, bør du kigge nærmere på senderscore.org.

7. Pas på tegn og ord fra “spamordbogen”

“Gratis/Free”, “Penge/Money”, “Kontanter/Cash”, “£/€/$”, “Vind/Win” er blandt de mest kendte udtryk fra spammerens verden. Tænk over, hvordan du bruger meget salgsprægede termer eller undgå dem helt.

8. “Sælgende triggerudtryk” kan øge din spamscore – men også din omsætning

Ord og udtryk som ‘Klik her’, ‘Sidste chance’, ‘Skynd dig’ etc. er blandt de udtryk som mange spamfiltre giver en negativ score. Skriver du på engelsk er det samme gældende for en endnu længere række ord og udtryk. Mequoda har eksempelvis skrevet en artikel med lister over de værste engelske spamord. Der findes ikke en decideret pendant på dansk, men en oversættelse af den engelske liste tegner et godt billede af, hvilke ord, der skal passes på.

Det er til gengæld også nogle af de ord, der kan gøre en forskel for omsætningen, så du skal ikke nødvendigvis helt undgå den slags ord, men bare være opmærksom på, at det også tæller negativt på spamscoren.

9. Overforbrug ikke udråbstegn

“Vigtigt!!!!!”, “Dagens webinar er rykket!!!!!”, “Tilmeld dig her!!!!!” er ikke optimale måder at understrege dine pointer. Udråbstegn kan bruges til at fremhæve vigtigheden af dit argument, men når det handler om at undgå et spamfilter, bør de minimeres eller helt undgås.

10. SKRIV IKKE ALT MED VERSALER

Brug ikke for mange store bogstaver i emnefelt eller indhold. Versaler kan dog bruges med måde for at fremhæve et specifikt ord.

11. Begræns fed og understreget tekst

Hvis meget af din tekst er understreget eller fremhævet med fed tæller det også negativt i spamscoren.

12. Vær opmærksom på formatering

Hvis dit indhold har mange blanke linjer, ordgentagelser eller ord med mellemrum (T I L B U D) øger det også risikoen for, at din e-mail havner i et spamfilter.

13. Undgå rød og grøn tekstfarve

Rød og grøn tekst bruges i mange spammails til at fremhæve advarsler eller tilbud. Derfor vil et spamfilter også registrere dette.

14. Undgå sløset HTML-kodning – dette gælder selvfølgelig i første omgang din skabelon, men også indholdet kan give problemer

Fejl i html-kodningen giver negativ spamscore. Hvis du f.eks. kopierer tabeller eller tekst og billeder fra Microsoft Word ind i dit e-mailsystem, så kan der let komme ekstra kode ind, som giver fejl. Det optimale er at få lavet en god e-mailskabelon i et professionelt e-mailmarketingværktøj og så sørge for, at det indhold, du laver i de løbende e-mails, oprettes på en måde, hvor der ikke kan laves fejlagtig html-kode.

15. Sørg for en vis mængde tekst – og hav altid afmelding, vilkår og kontaktoplysninger med som tekst

Hvis forholdet mellem tekst og billeder er med en stor overvægt af billeder, så tæller det negativt i spamscoren. Der er ikke noget galt i at have et nyhedsbrev med mange billeder, men hvis der næsten ingen tekst er, så øger det altså den negative spamscore. Afmelding, vilkår, kontaktoplysninger og dine vigtigste “call to actions” bør du altid have med i teksten, også selvom man kan klikke på billeder med samme links.

16. Sørg for, at du ikke har flere links, end du har tekst

Et andet kendetegn fra spammails er, at de er forholdsmæssigt overfyldte med links. Sørg for, at din e-mail indeholder rigelig tekst i forhold til dine links.

17. Pas på ordet ‘Test’

Dette er ikke en opfordring til ikke at teste dine e-mails, for det skal du naturligvis gøre. Det til trods er ordet ‘Test’ faktisk blandt de ord, der risikerer at få din e-mail indfanget af et spamfilter. Hvis din testmail ikke når frem, kan du lede efter den i dit spamfilter og markere den som ikke-spam.

18. Sørg for at html-koden til din e-mail er på max. 100 kb

Hvis html-koden til din e-mail fylder mere end 102 kb så klipper Google den nederste del af din e-mail, så modtagerne skal klikke på et link i e-mailen for at se det hele. Det samme kan ske i andre mailklienter, og grænserne kan være lidt forskellige – vores anbefaling er derfor 100 kb. OBS! De kb dine billeder fylder tæller ikke med, da billeder fysisk hentes fra mailsystemets server. De 100 kb er altså max-størrelsen på den fysiske html-fil. Hvis du modtager en e-mail i Gmail, så kan du klikke på “Vis oprindelig” og herfra gemme hele e-mailen som et .txt-dokument. Den størrelse, tekstdokumentet får, er den størrelse, der tæller. Meget indhold i e-mails kan også medvirke til en øget spamscore.

19. Kør en spamtest, når du laver din nyhedsbrevsskabelon og test derefter løbende

Hvis dit e-mailsystem ikke har spamtest indbygget, så kan du teste på online løsninger som f.eks. mail-tester.com.

20. Sæt dig ind i lovgivningen

Lad dette sidste punkt fungere som en slags ansvarsfraskrivelse. Vi kan naturligvis ikke garantere, at du ikke kommer i problemer med loven eller et spamfilter blot ved at følge denne artikel, men følger du de første 19 punkter, er du rigtig godt på vej. Tjek seneste vejledninger på forbrugerombudsmanden.dk.

Hos Juhlsen.com har vi stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at få det optimale ud af deres e-mailmarketing. Således kan vi også hjælpe dig med at mindske din risiko for at havne i dine kunders spamfiltre. Ring til os på 21 37 25 85 eller skriv til info@juhlsen.com, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

 Relevante links