Sørg for, at personens samtykke er lovligt

Du må kun sende markedsføring til en modtager, hvis denne forinden har givet sit samtykke dertil.

For at samtykket er lovligt gælder følgende:

 • Samtykket skal være givet inden, du kan sende markedsføring til personen.
 • Samtykket skal være givet frivilligt, informeret og specifikt (afgrænset) mod den markedsføring, du ønsker at sende.
 • Samtykket skal let og gebyrfrit kunne trækkes tilbage.
 • Allerede i samtykketeksten skal du oplyse om, at samtykket kan trækkes tilbage.

Sådan er et samtykke frivilligt

Personen skal have et reelt og frit valg, så køb eller aftale ikke må være betinget af et samtykke om at modtage markedsføring, ligesom manglende samtykke ikke må medføre negative konsekvenser, såsom meromkostninger, for personen.

Du må heller ikke skrive, at noget er gratis til gengæld for samtykket – samtykket repræsenterer en værdi og derfor må ordet gratis ikke bruges, når det kommer til samtykke.

Der er dog flere gråzoner og her er, hvad du ifølge Forbrugerombudsmandens spamvejledning fra december 2018 gerne må betinge af et samtykke:

 • Rabat, som udløses ved samtykke
 • Lod i konkurrence, som udløses ved samtykke.

Sådan er et samtykke informeret

Personen skal:

 • Være klar over, at der gives samtykke
 • Vide, hvad der gives samtykke til.

Du må ikke:

 • Anvende forudaccept, som ved et forhåndsafkrydset felt.
 • Gemme information om samtykke i dine almindelige handelsbetingelser

Du kan stadig indsamle permissions gennem konkurrencer, så længe du sørger for, at information om, at der afgives samtykke skal være lige så tydeligt, som information om præmier.

Eksempel fra Krifas julekalender 2018.

Sådan er et samtykke specificeret

Sørg for, at personen ved, hvad vedkommende giver samtykke til, herunder:

 • Hvilke virksomheder, personen vil modtage markedsføring fra
 • Hvordan personen vil blive kontaktet (e-mail, sms)
 • Hvilke produkter og produktkategorier, virksomheden vil sende markedsføring om.

Eksempel fra Small Danish Hotels’ popup (Juhlsen Leadbox).

Vil du udvide personens samtykke?

Måske har du allerede e-mail-permission, men ønsker at udvide med en sms-permission. Det kan du godt, men du skal spørge om lov og ikke via sms, men via e-mail, som du allerede har permission til. Derudover gælder samme regler, som ovenfor.

Du må derimod ikke forsøge at udvide samtykket ved at opfordre personen til også at acceptere markedsføring fra andre virksomheder.

 Enkelt eller dobbelt opt-in

Umiddelbart anbefaler Forbrugerombudsmanden, at man anvender dobbelt opt-in, for at sikre samtykket mod fx identitetstyveri og chikane. Dobbelt opt-in er, når samtykket først træder i kraft, når kontakten har bekræftet samtykket, fx ved at klikke i en e-mail.

Du kan også anvende enkelt opt-in, hvor samtykket træder i kraft, så snart kontakten første gang afgiver sin permission – fx ved at tilmelde sig til dit nyhedsbrev. Her er det dog vigtigt, at tilmeldingen hurtigt følges op af en bekræftelse på tilmeldingen, fx en velkomstmail, hvor modtageren har mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Hvis du bruger dobbelt opt-in, og altså heller ikke kan sende reminder til de der ikke bekræfter tilmeldingen – så skal du forvente at miste op til omkring 20% af de der tilmelder sig. Hvis du bruger enkelt opt-in, og laver et godt velkomstforløb – og så ikke sender almindelige nyhedsbreve til de som slet ikke reagerer i dit velkomstforløb, så kan du nedbringe dette til 5-10%

Du skal kunne dokumentere et samtykke

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at du anvender skriftligt eller digitalt samtykke, så du nemt kan dokumentere samtykket.

Det skal du kunne dokumentere:

 • Tilmeldingstidspunkt
 • Under hvilke omstændigheder, personen har afgivet samtykke
 • Hvilke oplysninger, personen modtog, da samtykket blev givet.

Både personen selv og myndighederne har ret til at få oplyst ovenstående.

Så længe skal du kunne dokumentere:

Du skal kunne dokumentere samtykket indtil 2 år efter det har været anvendt sidste gang.

Ifølge Forbrugerombudsmandens spamvejledning fra december 2018 har en person ikke ret til at få slettet de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til at kunne dokumentere samtykket, førend de 2 år er gået.

Sådan dokumenterer du samtykket:

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at du anvender et billede eller lignende, der klart kan vise, hvad personen har givet samtykke til.

Hos Juhlsen arbejder vi konstant på at rådgive vores kunder i forhold til at finde optimle løsninger til dokumentering og opbevaring af denne. I vores egenudviklede marketing automation platform har vi naturligvis en god og meget fleksibel standardløsning til formålet.

Her er vores anbefalinger til en let og overskuelig opbevaring af dokumentation:

 1. Først og fremmest anbefaler vi, at der tilknyttes en tilmeldingskilde til samtlige kontakter i databasen, som gør det nemt at gennemskue, hvordan kontakten har afgivet samtykke. Man bør have et samlet overblik over samtlige tilmeldingskilder, evt. bare på en liste.
 2. Dernæst bør man opbevare tilstrækkelig dokumentation til hver tilmeldingskilde. Ofte kan det være i form af noget så simpelt som screenshots. Undgå at bruge links, da du måske vælger at lave væsentlige ændringer i indholdet, så det tidligere afgivne samtykke ikke længere matcher den aktuelle dokumentation.
 3. Sørg for at have en løsning, hvor forskellige kontakter godt kan have godkendt forskellige versioner af jeres samtykke-tekster.
 4. Sørg for, at have fuld historik på, hvilke samtykker der er givet hvornår (pr. kontakt).
 5. Hvis du laver væsentlige ændringer i dine tilmeldingssider / pop-ups mm. så bør du lave en ny tilmeldingskilde i stedet for at ændre den gamle.
 6. Sørg for, at du kun anvender dine samtykker til det du har fået lov til.

Er du i tvivl eller ønsker du flere detaljer om de enkelte afgrænsninger, så læs Forbrugerombudsmandens spamvejledning fra december 2018 her:

Forbrugerombudsmanden: Spamforbuddet. Vejledning 2018 »

Hos Juhlsen har vi selvfølgelig nærlæst vejledningen og kommer her på siden med gode råd til, hvordan du kan optimere de forskellige stadier af din markedsføring uden at komme i karambolage med spamforbuddet.

Læs mere her:

Undgå at overtræde spamforbuddet »

Er du omfattet af spamforbuddet? » (vejledningens kapitel 4, 5, 6 og 10)

Hvad gør du, når kontakten ønsker at afmelde sig? » (vejledningens kapitel 8)

Må du kontakte tidligere kunder uden samtykke? » (vejledningens kapitel 9)

Hvad må du på de sociale medier? » (vejledningens bilag 1)

 

Ønsker du sparring vedr. din online markedsføring, så er vi altid klar til en snak hos Juhlsen. Kontakt os på info@juhlsen.com eller 21 37 25 85.

 Relevante links