Når kontakten ønsker afmelding

Overhold lovgivningen og send et signal om god service ved at gøre det nemt for kunderne at afmelde sig fra din markedsføring eller ved at gøre det muligt for dem selv at administrere deres samtykke

Læs mere

Krav om øget sikkerhed i e-mails

Hidtil har kryptering som sikkerhed i e-mails ved overførsel af fortrolige og følsomme oplysninger i den private sektor kun været en anbefaling fra Datatilsynets side. Fra 1. januar 2019 er det et krav.

Læs mere